Trainingen

  • gezin en omgeving (familie, buren, vrije tijdsbesteding, etc.) informeren over ASS en hoe daarmee, met dit kind, om te gaan.
  • kind met ASS die behoefte heeft aan kennis en inzicht over wat maakt dat hij/zij anders reageert.
  • school- en zorgteams: wat is ASS in het algemeen en wat betekent het voor dit kind in het bijzonder?