Autisme?

Heeft u kind een diagnose autisme (of een vermoeden van)? En nu?
Zoveel vragen en zoveel informatie komt er op u af.
Wat is autisme eigenlijk? En hoe uit zich dit bij uw kind?

Moeilijk te begrijpen gedrag? Wat kan je er als ouder mee?

Steeds weer tegen een muur van onbegrip aanlopen door het gedrag van uw kind?
Vragen en opmerkingen van familie, buren, school, vrijetijdsbesteding, waarom uw kind zó reageert?

Specifieke vragen over het omgaan met moeilijk te begrijpen gedrag in familie -, school- of vrijetijdsbesteding omgeving?

 

Hoe pakken we dat aan?

PASSEND werkt op maat. Dat wil zeggen voor dit kind in deze situatie.
Samen met u bespreken we de vragen die er liggen en maken we een plan. Dit traject kan op verschillende manieren uitgevoerd worden.

Bijvoorbeeld: een voorlichtingsbijeenkomst voor familie, buren, etc. in combinatie met begeleidingsgesprekken met ouders.
Een workshop basiskennis over autisme. Praktische handvaten om direct uit te voeren.
Ook Video Interactie Begeleiding kan ingezet worden om in beeld te krijgen wat goed gaat.

Graag denken wij hierover met u mee. Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en gratis.