Mogelijkheden

Middels trainingen, adviezen en begeleiding biedt PASSEND de mogelijkheden om op een praktische manier de dagelijkse problemen het hoofd te bieden.

 

Trainingen:

  • gezin en omgeving (familie, buren, vrije tijdsbesteding, etc.) informeren over ASS en hoe daarmee, met dit kind, om te gaan.
  • kind met ASS die behoefte heeft aan kennis en inzicht over wat maakt dat hij/zij anders reageert.
  • school- en zorgteams: wat is ASS in het algemeen en wat betekent het voor dit kind in het bijzonder?

 

Advies:

  • de hulpvraag van ouders, het kind en/of school- en zorgteam staat centraal. Wat wordt als een probleem ervaren? Wat gaat er goed?
  • praktisch en mogelijk direct toepasbaar.

 

 

Begeleiding:

  • naar aanleiding van een hulpvraag van ouders: begeleiding in de thuissituatie.
  • naar aanleiding van een hulpvraag van het kind: begeleiding in de thuissituatie, vrije tijdsbesteding of op school- of zorgomgeving.
  • naar aanleiding van een hulpvraag van school- of zorgteam: begeleiding op de werkvloer van leerkracht, begeleider en kind.
  • inzet van Video Interactie Begeleiding behoort tot de mogelijkheden.